Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ NR 1/11/2014

w formie zapytania ofertowego
w związku z realizacją projektu

 

„Stworzenie usługi SmartPub zdalnego wyszukiwania i zamawiania utworów muzycznych przez klientów lokali gastronomicznych.”

 

Nr: WND-POIG.08.01.00-02-191/13

 

 

 

przez 

 

Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.  

 

w ramach 

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działania 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej


Wrocław, dnia 17.11.2014 r.
 1.  Ogłoszeniodawca  

 

Laboratorium  Projektów Innowacyjnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

ul. Warciańska 38, 54-128 Wrocław

KRS 0000440319

NIP 8943042571

REGON 022012026

www.labpi.pl

 

 1. Opis projektu

 

Stworzenie e-usługi na rynek polski i czeski dla firm i osób indywidualnych odwiedzających lokale gastronomiczne i muzyczne, pozwalającej m.in. na zdalne zamawianie utworów przez klientów tych lokali, zdalne tworzenie play-list, wyszukiwanie lokali z ulubioną muzyką, tworzenie się grup społecznościowych wokół gatunków muzyki i lokali.

 

 1. Przedmiot ogłoszenia

 

Przedmiotem ogłoszenia jest wybór usługodawcy:

 

Specjalisty ds. handlu w kanale partnerskim rynek polski

 

Firma LabPI Sp. z o.o. oferuje:

 

  1. pracę przy innowacyjnym projekcie,

  2. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,

  3. pracę w oparciu o umowę zlecenie z rozliczeniem poprzez FV (kandydat musi prowadzić własną działalność gospodarczą/ spółkę).

 

 1. Miejsce pracy

 

Biuro projektu:

 

Wrocławski Park Technologiczny SA

Ul. Duńska 9

54-427 Wrocław

 

 1. Zakres obowiązków na oferowanym stanowisku:

  1. Pozyskiwanie klientów biznesowych e-usługi w Polsce (lokali gastronomiczno-rozrywkowych),

  2. Utrzymywanie relacji z ww. klientami,

  3. Wdrażanie strategii marketingowej (w szczególności strategii promocji),

  4. Nadzór nad stroną wizualną tworzenia materiałów reklamowych, kreacji, portalu,

  5. Wdrażanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku portalu i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami i dostawcami.

 

 1. Wymagania:

 

  1. Wykształcenie wyższe zarządzanie, marketing lub psychologia,

  2. Minimum 2-letnie doświadczenie w sprzedaży usług klientom biznesowym,

  3. Dobra znajomość języka angielskiego,

  4. Dobra organizacja pracy i komunikatywność,

  5. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Kryteria wyboru Usługodawcy

 

Przy  wyborze  Pracownika  wzięte  zostaną  pod  uwagę  następujące  kryteria   (maksymalna  łączna  ocena: 100  pkt.):

 

  1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 40 pkt.

   1. doświadczenie w sprzedaży usług (handlu) - 2 lata lub więcej - 40 pkt.

   2. poniżej 2 lat - 0 pkt.

 

  1. Wynagrodzenie - rozumiane jako najniższa oferowana wartość - max 40 pkt.

 

Przy dokonywaniu oceny zostanie wykorzystany następujący wzór:

 

Cc = (Cn / Co) x 40 pkt

gdzie:

Cc – przyznane punkty;

Cn – najniższa wartość ofertowa (brutto) w PLN spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – wartość oferty ocenianej (brutto) w PLN.

 

  1. znajomość języka angielskiego 20 pkt.

   1. poziom B2 i wyższy - 20 pkt.

   2. poziom niższy niż B2 - 0 pkt.

 

W  wyniku  analizy  otrzymanych  dokumentów  zostanie  wybrany  jeden Pracownik.

 

W   trakcie   analizy   dokumentów firma LabPI Sp. z o.o.   może   zwrócić   się   do   aplikantów   o dodatkowe  informacje  lub zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Do  aplikowania na oferowane stanowisko pracy Ogłoszeniodawca  zaprasza  wszystkie osoby,  które  posiadaj odpowiednią wiedzę, umiejętności  i  doświadczenie do pracy na oferowanym stanowisku.

 

 1. Dokumentacja rekrutacyjna powinna zawierać co najmniej:

 

  1. ofertę firmy kandydata, która powinna obejmować:

   1. pełną nazwę firmy i adres kandydata,

   2. nazwę i adres ogłoszeniodawcy,

   3. numer ogłoszenia o pracę,

   4. datę wystawienia oferty,

   5. opis posiadanego wykształcenia,

   6. opis posiadanego doświadczenia zawodowego ze wskazaniem lat przepracowanych przy sprzedaży usług (handlu),

   7. poziom znajomości języka angielskiego,

   8. oczekiwania finansowe - kwota brutto i netto z podaniem stawki podatku VAT.

   9. okres ważności oferty,

   10. oświadczenie  oferenta,  iż  spełnia  następujące  warunki:  

    1. posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  konieczne  do  wykonania  obowiązków na oferowanym stanowisku,  

    2. znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zlecenia.  

 

Przedłożona  oferta  powinna  być  ważna  przez  okres  60  dni  od  terminu  składania ofert. Po  wygaśnięciu  oferty,  Ogłoszeniodawca  może  zwrócić  się  do  oferenta o przedłużenie ważności  oferty  o  kolejne  30  dni.

 

Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które nie będą spełniać powyższych wymagań.

 

 1. Sposób złożenia dokumentacji rekrutacyjnej

 

Dokumenty  należy  przygotować  w  języku  polskim w oparciu o przedstawiony formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o pracę.

 

Odpowiedzi  na  ogłoszenie  należy  składać  na  adres:  

 

  1. W  formie  papierowej: ul. Warciańska 38, 54-128 Wrocław lub  ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

 

  1. W formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Termin składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty powinny zostać złożone zgodnie z określonymi wyżej sposobami składania  do dnia 27.11.2014 do godziny 12.00.

 

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową, liczy się data wpływu dokumentu do firmy LabPI Sp. z o.o.

 

 1. Sposób ogłoszenia wyników naboru

 

O  wyborze  Pracownika,  aplikujący  zostaną  poinformowani  drogą elektroniczną na stronie internetowej www.labpi.pl. 1. Sposób  uzyskania  informacji  dotyczących  projektu i ogłoszenia  

 

Osoba do kontaktu:

 

Jacek Kwaśniak

tel. (+48) 691 439 333

e-mai:l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.