Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł projektu: „Stworzenie usługi SmartPub zdalnego wyszukiwania i zamawiania utworów muzycznych przez klientów lokali gastronomicznych.”  

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-02-191/13-00Wrocław, dn. 30.01.2015 r.

 

Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.

Ul. Warciańska 38

54 – 128 Wrocław

www.labpi.pl

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OFERT NA:

ZAPYTANIE  OFERTOWE  nr  1/11/POIG/2014

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert dotyczących usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej wdrażanej e-usługi w Internecie, która będzie obejmować: reklamę bannerową oraz reklamę AdWords, złożonych w związku z umieszczonym w dniu 1.01.2015 r. na stronie internetowej www.labpi.pl zapytaniem ofertowym nr 1/11/POIG/2014.

 

W dniu 30.01.2015 r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma Revenue Group Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za nadesłane oferty i zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będą pojawiać się zapytania ofertowe dotyczące realizowanego przez naszą firmę LabPI Sp. z o.o. projektu.……………………………………………….

 

podpis i pieczęć firmy