Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. powołana została w celu komercjalizacji pomysłów biznesowych o znacznym potencjale rynkowym. 

Główną zasadą LabPi jest realizacja projektów w tak zwanej fazie seed i startup.